Geschiedenis

Woldendorp, Termunten en omgeving, Voorjaar 2017

Kinderkamp Witterveen, van 1984 tot heden!

Nadat men bij het Chr. Jeugdwerk in Termunten & omgeving was gestopt met het organiseren van zomerkampen, vatte Ot Bonnema (pastoraal medewerker van de SOW-kerken in de 80-er jaren) in 1984 het plan op om samen met een aantal mensen die betrokken waren bij de Kerk, weer een kinderkamp te starten voor de basisschooljeugd.

De gedachte was dat dit dan wel vanuit de Kerk werd georganiseerd maar van meet af aan was het Kinderkamp bestemd voor ALLE basisschoolkinderen in onze dorpen!

Ot kende Ton Schasfoort uit het Drentse plaatsje Witteveen van het gevangenen-pastoraat en was bekend met het zomerkampen organiseren voor de kinderen van gedetineerden. Ton en zijn Coby stelden op hun erf een stuk grasland beschikbaar dat geschikt bleek voor kamperen; wij waren welkom in de week ná de ‘bajeskinderen’.
Aangezien we deze term niet relevant vonden om te benoemen hebben de kampeerders- van-toen dit feit nooit geweten, wat boeit dat immers ook?!

In de eerste jaren mochten we eten met hun keukengerei en –bestek, kamperen in hun tenten en hun kampvuurplaats gebruiken, maar langzamerhand kregen en kochten we onze eigen bungalowtenten, legertenten en ook kochten we op een Dump een grote eettent want eten deden we apart tot die tijd: in de eigen kleine groepstenten.
Het eten werd aanvankelijk op grote branders in de open lucht bij de garage van Ton en Coby bereid, maar meer en meer konden we gebruik maken van hun nieuwe keuken in de boerderij. Toen de bajeskampen stopten schonk men ons alle potten, pannen en groot bestek en tot op heden kookt Kok Bart daarmee.

Vanaf het begin in 1984 heeft de Leiding de deelnemers-prijs zo laag mogelijk gehouden zodat meegaan voor (hopelijk) alle kinderen uit alle gezinnen haalbaar was; via zowel kerkelijke als burgerlijke gemeente werd altijd ‘financieel bijgesprongen’ als we daartoe een verzoek indienden.

Vanaf 1999 is de naam gewijzigd in “Stichting Kinderkamp Witteveen” en officieel via notariële akte ingesteld. Redenen waren het gemakkelijker aan sponsoren komen en er was natuurlijk de claimcultuur die vanuit Amerika overwaaide. Ook waren er vanaf die tijd de Leiderscontracten, die vrijwilligers in Nederland nu eenmaal dienen te tekenen.
Dus het werd allemaal wat zakelijker, officiëler en gestandaardiseerd; deze wijzigingen betroffen niet het Kinderkamp op zich maar alleen op papier.

Het Witteveense kampeerplekje is paradijselijk; midden in het bos, een kristalhelder meertje achter het kamp waarin we soms pootjebaden of langs het paadje lopen. Zwemmen doen we er nauwelijks; het is een vroegere zandafgraving dus erg diep.
Als het fijn zwemweer is fietsen we daarvoor naar de Kibbelkoele bij Schoonoord of naar de Iberenplas bij Grolloo. Verder is er in de directe omgeving een groot speelveld met het ‘Douanespelbos’ en voor diverse activiteiten fietsen we naar Orvelte voor de Vossenjacht, de snoepwinkeltjes en huifkartocht; Westerbork (Radio Sterrenwacht, knipselmuseum) en naar Schoonoord (Manege met huifkarren, Ellert & Brammert) of Wezup (Klimbaan).

We hopen na 33 Kinderkampen Witteveen nog heel lang welkom te zijn bij Ton & Coby!