Sponsors

Sponsors

Stichting Kinderkamp Witteveen vindt het belangrijk dat het voor ieder kind mogelijk is om met kinderkamp mee te gaan.

Daarom willen wij de eigen bijdrage van de kinderen zo laag mogelijk houden (€45,00 p.k.).

Het kinderkamp wordt onder andere gefinancierd door giften en sponsorgelden.

Ook u kunt ons steunen met een financiële bijdrage. Uiteraard staan wij ook open voor elke andere vorm van sponsoring die u of uw bedrijf ons kan bieden.  Iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is een enorme steun voor kinderkamp Witteveen.

Voor sponsor mogelijkheden kunt u contact opnemen via kinderkampwitteveen@outlook.com

Kinderkamp Witteveen 2024

Hieronder de sponsoren die onze kampeerweek weer mede mogelijk maken:

Oet Roontjes Keuken
Akkerbouw- en pluimveebedrijf van t Westeinde
Klankbordgroep Baamsum, Termunten en Termunterzijl
Klankbordgroep Woldendorp

Namens alle leiders, vrijwilligers en kinderen enorm bedankt voor jullie bijdrage!