Voor ouders

OPGAVE

Aan het einde van de maand mei krijgen alle kinderen op kindcentrum Qworzo een opgaveformulier uitgedeeld. In de maand juni worden de bagage briefjes uitgedeeld.

MEDICIJNEN en bijzonderheden

Het komt regelmatig voor dat kinderen medicijnen gebruiken of extra aandacht nodig hebben. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden tijdens kamp. De kampbegeleiding ziet er op toe dat de medicijnen op tijd worden ingenomen en helpt u kind zo nodig. Op het kamp is koeling aanwezig.

zakgeld

Tijdens de kampweek zullen wij een bezoekje brengen aan het auto vrije dorp ‘Orvelte’. In Orvelte krijgen de kinderen de gelegenheid om in een vrij half uurtje de winkeltjes te bezoeken. Om het voor iedereen gelijk te houden vragen wij om uw kind niet meer dan €5, – zakgeld mee te geven.

BEREIKBAARHEID

Tijdens het kinderkamp kunt u de kampbegeleiding altijd bereiken via onze coördinator Lize Groothuis. Tijdens het kinderkamp zijn wij voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar.

ALGEMENE INFORMATIE

We kunnen ons voorstellen dat u één of meerder vragen heeft over Kinderkamp Witteveen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen via het emailadres: kinderkampwitteveen@outlook.com